top of page
Namukori.fi logo

Nopea toimitus vain 4.95€

IRTOKARKIT NETISTÄ

TIETOSUOJASELOSTE
Huolehdimme tietosuojasi säilymisestä verkkokaupassa sekä henkilötietojesi käsittelystä
henkilötietolain mukaisesti. Kuluttaja on velvollinen säilyttämään käyttäjätunnuksen ja
salasanan huolellisesti ja tutustumaan verkkokaupastamme löytyviin ehtoihin ja selosteisiin.
Käyttämällä palveluamme hyväksyt tietosuojakäytäntömme.
 
Tilauksen tekeminen ei edellytä rekisteröitymistä. Ensimmäisen tilauksen yhteydessä kuluttaja
voi:
a) rekisteröityä kuluttajana Namukorin asiakasrekisteriin ilmoittamalla nimensä sekä muut
pakolliset tiedot
b) antaa suostumuksensa, että Namukori rekisteröi henkilötiedot asiakasrekisteriinsä
 
Namukorin asiakastiedot ovat luottamuksellisia. Namukori sitoutuu olemaan luovuttamatta
asiakastietoja kolmansille osapuolille. Kuluttajan tulee noudattaa tarkkaavaisuutta ja
huolellisuutta verkkokauppaa käyttäessään. Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen
oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin talletettu. Rekisterinpitäjä saa periä tietojen
antamisesta aiheutuvan kohtuullisen korvauksen, mikäli rekisteröity käyttää
tarkastusoikeuttaan useammin kuin kerran vuodessa. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä
koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja
suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten ottamalla yhteyttä
rekisterinpitäjään. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla
yhteys rekisterinpitäjään.
 
Namukori ei pyydä eikä tallenna kuluttajasta:
a) henkilötunnusta
b) pankkiyhteystietoja
c) luottokorttitietoja

Tietosuojaseloste  
                                                                                                                                                      
                                    
1.Rekisterinpitäjä
Namukori Oy (jäljempänä Namukori)
Loimijoentie 94, 32440 Alastaro
Y-tunnus 3255509-4
 
2.Rekisteriasioiden yhteyshenkilö
Asiakasrekisterivastaava
puh 046 968 0596
sähköposti namukorisuomi@gmail.com
 
3.Rekisterin nimi
Namukorin asiakasrekisteri
 
4.Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakkaita koskevat tiedot saadaan asiakkaalta itseltään mm. asiakaspalvelun,
tarjouspyyntöjen, tilausten, sopimusten tai muiden kontaktien yhteydessä sekä niistä tiedoista,
jotka tallentuvat tai tallennetaan asiakkaan palveluiden, sivustojen tai tuotteiden käytöstä sekä
erilaisten markkinointitoimenpiteiden, kuten markkinointiarpajaisten ja – kilpailujen sekä
tapahtumien yhteydessä.

 

Kaikki asiakkaiden kontaktit voidaan tallentaa. Tallenteita käytetään kontaktien
todentamisessa, reklamaatioiden käsittelyssä sekä asiakaspalvelun kehittämisessä.
 
Henkilötietoja voidaan myös kerätä, tallettaa ja päivittää osoite-, päivitys- ja muuta vastaavaa
palvelua tarjoavan rekisterinpitäjän rekisteristä.
 
5.Rekisterin tietosisältö
Asiakkailta ja markkinointi- tai yhteydenottoluvan antaneilta potentiaalisilta asiakkailta kerätään
ja voidaan tallettaa alla olevia henkilötietojen keräämisen tarkoituksia varten tarpeelliset tiedot,
jotka laajimmillaan ovat:
 nimitiedot
 puhelinnumero ja sähköposti
 lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka
 kontaktihistoria ja asiakkaan palvelujen käyttö
 asiakaspalvelutapahtumien tiedot
 henkilötunnus tai y-tunnus
 syntymäaika ja sukupuoli
 sivuston ja palveluidemme käyttöä ja käyttäjän asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten
maksuyhteystiedot, asiakaspalautetiedot ja tilaustiedot
 tiedot suorituksista
 muut asiakkaan ja potentiaalisen asiakkaan suostumuksella tai valtuuttamana saadut
tiedot, jotka ovat tarpeellisia palvelun tarjoamiseksi ja toteuttamiseksi
 
6.Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn yleisenä henkilötietolain 8§:n mukaisena edellytyksenä on
asiakassuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan Namukorille antama toimeksianto tai
Namukorin ja asiakkaan välisistä sopimuksista sekä lainsäädännöstä johtuvien oikeuksien ja
velvollisuuksien toteuttaminen.
 
Rekisterinpitäjä käyttää asiakkaiden tai potentiaalisten asiakkaiden henkilötietoja
henkilötietolain mukaisesti seuraaviin tarkoituksiin
 asiakassuhteen operatiivinen hoitaminen, hallinta ja kehittäminen sekä asiakkaan
palveleminen
 sivustojen, tuotteiden ja palveluiden tarjoaminen, tuottaminen, kehittäminen,
parantaminen ja toimitus sekä suojaaminen
 käyttäjäkohtainen mainonnan kohdentaminen
 sivustoja koskeva analysointi ja tilastointi
 maksaminen, maksujen valvonta ja perintä
 rekisterinpitäjän tuotteiden ja palvelujen markkinointi ja etämyynti
 rekisterinpitäjän liiketoiminnan kehittäminen
 liiketoimintaan liittyvän asiakaspalvelun kehittäminen
 sähköinen suoramarkkinointi henkilötietolain ja sähköisen viestinnän tietosuojalain
mukaisesti
 sivustoihin ja palveluihin liittyvä viestintä
 sivustoon liittyvien oikeuksien ja/tai omaisuuden suojaaminen
 väärinkäytösten ennaltaehkäisy ja selvittäminen
 muut vastaavat käyttötarkoitukset
 
7.Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Voimassa olevan lainsäädännön edellyttämin tavoin tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille
 
8.Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa rekisterin tiedoista saattaa sijaita
Euroopan Unionin ulkopuolisilla palvelimilla. Jos henkilötietoja siirretään EU:n tai ETA:n
ulkopuolelle, noudatetaan siirrossa henkilötietolain säännöksiä.
 
9.Rekisterin suojauksen periaatteet
Asiakasrekisterin tietoturvallisuus ja käytettävyys varmistetaan teknisin ja organisatorisin
keinoin asiattomien pääsyltä tietoihin ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen
hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta ja siirtämiseltä suojaamiseksi.
Manuaalisessa muodossa olevaa aineistoa säilytetään Namukorin käytössä olevissa
toimitiloissa ulkopuolisilta henkilöiltä lukituissa ja valvotuissa säilytystiloissa. Asiakasrekisterien
tietoja kerään tietokantoihin, jotka on suojattu palomuurein, salasanoin sekä muilla teknisillä
keinoilla. Palvelinlaitteet on sijoitettu lukittuihin tiloihin, joihin on pääsy vain palveluntuottajan
henkilöstöllä. Tietoihin on käyttöoikeus vain Namukorin palveluksessa olevilla henkilöillä tai
sen valtuuttamilla toimijoilla, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Namukori edellyttää
henkilöstöltään ja yhteistyökumppaneilta sitoutumista asiakastietojen salassapitoon.
Rekisterissä olevia tietoja säilytetään asiakassuhteen jatkumisen tai lakivelvoitteiden
määrittelemän ajan, jonka jälkeen ne poistetaan, arkistoidaan tai hävitetään.
 
10.Ilmoitusvelvollisuus
Tietoturvaloukkauksista ilmoitetaan rekisteröidylle sekä tietosuojaviranomaiselle tietosuoja-
asetuksen mukaisen aikataulun puitteissa. Tietoturvaloukkaukset sekä niihin liittyvät
vaikutukset ja korjaustoimenpiteet dokumentoidaan.
 
11.Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus
Asiakkaalla on henkilötietolain mukaisesti oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot ja oikeus
vaatia virheellisen tiedon oikaisua. Kirjallisesta pyynnöstä toteutetaan tarpeelliset oikaisut ja
täydennykset tai poistetaan käsittelyn kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai
vanhentuneet tiedot. Rekisteröidyn henkilöllisyyden todentamiseksi tarkastus- ja
oikaisupyynnöt tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna. Tietojen tarkastus- ja
päivitysasioissa tulee ottaa yhteyttä rekisteriasioiden yhteyshenkilöön.
 
Rekisteröidyllä on oikeus muuttaa ja kieltää häntä koskevien tietojen käsittely suoramainontaa
ja muuta suoramarkkinointia varten ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun. Asiakkaan kieltäessä
suoramarkkinointi ei hänelle kohdenneta suoramarkkinointia, mutta asiakas saa kuitenkin
asiakassuhteen hoitamiseksi ja palvelujen tuottamiseksi tarpeellista asiakasviestintää.
 
12.Muutokset
Namukori kehittää liiketoimintaansa ja siksi pidättää oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta.
Muutokset voivat perustua lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme, että tutustut
tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.

EHDOT
Irtomyyntituotteet (irtokarkit yms.) kerätään räätälöidysti juuri sinulle omien valintojesi
mukaisesti.
Mikäli joku tuote on päässyt keräilyvaiheessa loppumaan varastosta, laitamme sen tilalle
saman määrän jotain toista tilaamaasi tuotetta. Muussa tapauksessa voit lisätä
erityistoiveesi tilausvaiheessa lisätietokenttään.
Pienin irtokarkkitilaus on n. 25g. Yhden kauhallisen paino ja karkkien kappalemäärä
saattaa vaihdella yksittäisten tuotteiden ja raekoon painon mukaan, mutta kauhallisen
kokonaispaino on aina vähintään valittu määrä.

Yleistä
Verkkokaupan tuotteita myy Namukori Oy (y-tunnus 3255509-4). Myymme tuotteita
yksityis- ja yritysasiakkaille Suomeen (toimitus mahdollinen myös muihin maihin, kysy
lisää. Hinnat sis. ALV 14 %. Pidätämme oikeuden hintojen ja toimituskulujen muutoksiin. 
Sopimusehdoissa noudatetaan Suomen lakia. Kuluttajan tulee noudattaa tarkkaavaisuutta
ja huolellisuutta verkkokauppaa käyttäessään. Kuluttajan tulee myös tutustua
sopimusehtoihin.
Asiakas sitoutuu pitämään salasanansa henkilökohtaisena ja vastaa tunnuksillaan
tapahtuvasta asioinnista verkkokaupassa.
 
Tilaaminen
Tuotteet tilataan verkkokaupassa siirtämällä ne ostoskoriin ja maksamalla ostoskorin
sisältö maksupalvelussa. Kaikki asiakastiedot käsitellään luottamuksellisesti eikä tietoja
luovuteta kolmansille osapuolille. Tilauksen yhteydessä kysyttyjä yhteystietoja ei käytetä
muuhun kuin tilauksen toimitukseen tai siinä ilmenevien epäselvyyksien selvittämiseen.
Tilatessasi verkkokaupasta sinun edellytetään tutustuneen ja sitoutuneen kulloinkin
voimassa oleviin toimitusehtoihin. 

Kuluttajan tulee palata maksutapahtuman jälkeen takaisin verkkokauppaan, jotta tilauksesi
etenee loppuun ja saat tilausvahvistuksen sähköpostiisi.

Tilaaja on velvollinen tarkastamaan tuotteet ja niiden ominaisuudet haluamikseen ennen
tilauksen vahvistamista ja maksamista namukori.fi sivustolla. Tilaus on sitova, kun asiakas
on sen sivustolla vahvistanut ja maksanut. Sekä Namukori että kuluttaja sitoutuvat
sopimukseen ja ovat velvollisia noudattamaan tilaushetkellä voimassaolevia tilaus – ja
sopimusehtoja kaikilta osin.
Kuluttajan tehtyä tilauksen hänen katsotaan hyväksyneen kauppaan liittyvät ehdot,
tuotteiden ominaisuudet, voimassa olevat hinnat ja toimitusajat sekä myös sen, että
tuotteiden sävy voi luonnossa poiketa hieman nettisivuilla esitetyistä värimalleista.
Tilauksen jälkeen kuluttaja saa sähköpostitse tilausvahvistuksen. Kuluttajan tulee
tarkistaa, että tilausvahvistuksen sisältö on oikea. 

Hinnat
Tuotteiden voimassa olevat hinnat näkyvät namukori.fi sivustolla. Ilmoitettuihin hintoihin
sisältyy ALV 14 %. Hinnat eivät sisällä toimituskuluja ellei muuta ole mainittu. Voimassa
oleva hinta on euroissa (EUR). Namukori pidättää oikeuden hinnan muutoksiin ja tilauksen

perumisen ”selvissä hintavirhe” -tapauksissa. Hintavirhe tapauksissa virheellinen hinta on
niin selkeästi oikeasta hinnasta poikkeava, että asiakkaan katsotaan ymmärtävän
virheellisyys esimerkiksi nollahintaiset tuotteet tai desimaalivirheet hinnan ilmoittamisessa.
Poikkeukselliset toimituskulut, jotka on määritelty tiettyihin euromääräisiin rahasummiin,
perustuvat tilattavien tuotteiden kokonaissummaan alennusten jälkeen. 
 
Toimitusehdot
Kuluttaja on velvollinen ilmoittamaan yhteystietonsa tarkasti tilausvaiheessa. Namukori ei
vastaa kuluista ja seuraamuksista, mikäli tilaajan antamat osoitetiedot osoittautuvat
puutteellisiksi tai virheellisiksi. Tuotteet siirtyvät toimitettaviksi, kun asiakas on maksanut
tuotteet ja suoritus näkyy järjestelmässä.
 
Lopulliset toimituskulut asiakas näkee aina tilauksen teon yhteydessä.
 
Huomaamaton lähetys
Mikäli toivot lähetyksen olevan mahdollisimman huomaamaton kirjoita tilauksen
lisätietoihin ”huomaamaton toimitus”. Tällöin toimitus lähetetään valkoisessa tai ruskeassa
pakkauksessa ja lähettäjänä on Namis.
 
Toimitusaika
Tilauksen käsittely-/pakkausaika on 1-3 arkipäivää tilauksen ja maksun kirjautumisesta.
Tuotteet on Suomen varastossamme ja niiden toimitusaika on yhdestä kolmeen (1-3)
työpäivää.
Muiden kuin Suomen varastossa olevien tuotteiden eli tilaustuotteiden toimitusaika on aina
pidempi, yhdestä neljään (1-4) viikkoa. Mikäli tuote on tilaustuote, se ilmoitetaan tuotteen
tiedoissa näkyvästi. Tuotteen varastosijainti ilmoitetaan aina näkyvästi tuotteen tiedoissa.
Mikäli tilauksen toivotaan toimitettavan tiettyyn päivämäärään mennessä, on siitä
mainittava erikseen esim. tilauksen teon yhteydessä. Namukori toimii toimituksen suhteen
kuluttajien tarpeiden mukaisesti, mikäli se on kohtuudella mahdollista.
 
Kaikki Namukorin toimitukset tapahtuvat Postin tai Matkahuollon välityksellä. Lähetystapa
riippuu lähetyksen koosta ja tuotteen toimitusosoitteesta. Asiakas päättää toimitustavan
kassalla. Ostoksen ylittäessä euromäärällisesti ilmaisen toimituksen rajan toimitetaan
paketti veloituksetta lähimpään kuljetusliikkeen (esim. Posti) toimipisteeseen.
Namukori ei ole vastuussa siitä, mikäli paketin kuljettanut huolitsija valitsee paketille
vaihtoehtoisen noutopisteen.

Namukori ei ole vastuussa viivästyksistä, joihin ei itse kykene vaikuttamaan. Tällaisia ovat
esimerkiksi tehtaiden tuotantoon ja kuljetuskalustoon liittyvät ongelmat.
 
Palautukset 
Namukorin verkkokaupasta asiakkaan ostamat tuotteet ovat elintarviketuotteita, joten niillä
on rajoitettu vaihto- ja palautusoikeus. Avaamattomilla, käyttämättömillä ja täysin
alkuperäisillä myyntikuntoisilla tuotepaketeilla on vaihto- sekä palautusoikeus. Erikseen
asiakkaan valinnan mukaan kerätyillä irtotuotteilla, kuten irtokarkeilla, pähkinöillä
ja purukumeilla ei ole vaihto- eikä palautusoikeutta, koska tuotteen laatua ei voida
varmentaa, minkä pitäisi vastata täysin alkuperäistä tuotetta ja sen säilyvyyttä.
Lähetyksen noutamatta jättäminen ei ole tilauksen peruminen eikä oikeuta rahojen
palauttamiseen. Noutamatta jätetyistä lähetyksistä palautustilanteessa peritään 20€

suuruinen maksu. Maksu vastaa suuruudeltaan palautuksen, toimituksen ja käsittelyn
todellisia kustannuksia. Tilauksen uudelleen lähettämisestä aiheutuvat kulut tulevat
vastaanottajan maksettaviksi. 

Jos tilauksesi mukana on tullut maksuton bonus-tuote (kaupanpäällinen, kylkiäinen tms.) ja
kampanjan ehdot eivät tuotteiden palauttamisen jälkeen enää täyty, palauta bonus-tuote
palautuksen mukana. Palauttamattomista bonus-tuotteista peritään niiden arvo.

Mikäli tilaus sisältää kampanjakoodilla saadun edun, alennuksen tai ilmaisen toimituksen
ja tuotteita palautettaessa tilauksen arvo jää alle kampanjassa osoitetun minimisumman,
alennus peruuntuu tai pienenee. Erotus veloitetaan palautettavasta summasta.

Yritysten välisessä kaupassa ei sovelleta kuluttajasuojan mukaista palautusoikeutta.
 
Reklamaatio
Mikäli kuluttajalle toimitettu tuote on viallinen tai vahingoittunut kuljetuksen aikana, ota
valokuvat sekä pakkauksesta että tuotteesta. Lähetä kuvat ja lisätiedot tilauksestasi
sähköpostitse namukorisuomi@gmail.com kolmen (3) päivän kuluessa tilauksen
vastaanottamisesta. Asiakaspalvelustamme ollaan sinuun yhteydessä mahdollisimman
pian. Säilytä aina myös vahingoittunut kuljetuspakkaus. 
 
Namukori ei vastaa
a) tuotteen vääränlaisen käsittelyn tai käytön aiheuttamista vaurioista
b) vääränlaisen säilytysolosuhteen aiheuttamista vaurioista
c) tuotteen normaalikäytön aiheuttamasta kulumisesta.

Ensisijaisesti vaurioituneen tuotteen tilalle toimitetaan uusi vastaava tuote. Mikäli tuotetta
ei voida toimittaa hyvitys on korkeintaan tuotteen summaa vastaava summa.
Vaurioituneen tuotteen palautuksessa sovelletaan normaaleja palautusehtojamme.

Toisinaan voi käydä niin, että huolellisesta pakkaamisesta huolimatta kuljetuksen
yhteydessä paketit voivat vaurioitua. Kuluttajan tulee jo lähetyksen vastaanottaessaan
välittömästi tarkistaa pakkausten kunto. Mikäli paketti on vaurioitunut kuljetuksessa ja
mikäli myös tilattu tuote/tuotteet ovat vaurioituneet, tulee kuluttajan tehdä välittömästi
vahinkoilmoitus kuljetusliikkeen edustajalle.

Oikeus evätä tilaus
Namukori pidättää oikeuden evätä tilauksen tarvittaessa
 
Tietoturva
Asiakas on tietoinen siitä, että avoimen tietoverkon käyttö sisältää tietoturvallisuusriskin.
Namukori pyrkii järjestämään tietojärjestelmiensä tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä
tavalla ja estämään asiattomien pääsyn tietojärjestelmiin.
 
Namukori ei vastaa asiakkaan tietoturvallisuudesta palvelua käytettäessä. Asiakas vastaa
itse palvelun käytössä tarvitsemiensa tietokoneiden, tietojärjestelmien, lähiverkon tai
muiden vastaavien laitteiden tai järjestelmien suojauksesta ja tietoturvasta. Asiakas vastaa
riittämättömän suojauksen seurauksista sekä asiakkaan tuottamuksesta verkkoon tulleiden
tai verkon kautta levinneiden virusten ja muiden vastaavien haittojen Namukorin käyttäjille
tai kolmansille osapuolille aiheuttamista vahingoista.

 
Henkilötietojen käsittely
Henkilötietojen käsittelyssä ja rekisteröinnissä menetellään henkilötietolain edellyttämällä
tavalla. Namukori Oy ei luovuta asiakasrekisterinsä tietoja kolmannelle osapuolelle ilman
asiakkaan suostumusta. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä voit
lukea tietosuojaselosteesta.

Ylivoimainen este (force majore)
Namukori ei vastaa siitä, että tilauksen toimitus estyy, vaikeutuu tai myöhästyy Namukorin
vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta seikasta kuten viranomaisen päätöksestä,
yleisen liikenteen häiriintymisestä tai muusta vastaavasta Namukorin toimintaa
vaikeuttavasta tai estävästä toiminnasta. Namukori ei vastaa myöskään ylivoimaisen
esteen aiheuttamista tuotteiden virheellisen kunnon tai viivästyneen toimituksen
aiheuttamista välillisistä haitoista.
 
Ehtojen muuttaminen
Namukori pidättää oikeuden muuttaa toimitusehtojaan. Tilaajan on ennen tilaustaan
tutustuttava kulloinkin voimassa oleviin toimitusehtoihin.
 
Riitojen ratkaisu
Tästä etäkauppasopimuksesta aiheutuviin riitoihin ja erimielisyyksiin sovelletaan Suomen
lakia.
 
Muuta
Tuotteiden säilyttäminen oikeanlaisissa olosuhteissa on kuluttajan vastuulla.

Kuluttajan peruuttaessa tilaus ennen kuin se ehditään lähettää, peritään palautettavasta
summasta käsittelymaksu 8€. Mikäli lähetys on ehditty pakata, peritään toimistomaksu
20€.

Poistotuotteilla ei ole vaihto- eikä palautusoikeutta. Tuotteissa voi esiintyä pieniä
kosmeettisia virheitä tai muita vajavaisuuksia.

bottom of page